Quảng Nam bổ sung 18 danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa

Chia sẻ

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết 10/NQ-HĐND về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020 của các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Phú Ninh, Bắc Trà My và thành phố Hội An.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam vừa ký Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020 của các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Phú Ninh, Bắc Trà My và thành phố Hội An.

Cụ thể Nghị quyết bổ sung 18 danh mục dự án thu hồi đất năm 2020, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước với tổng diện tích 17,47 ha, trong đó đất chuyên trồng lúa là 3,48 ha. Thành phố Hội An có 4 danh mục dự án, huyện Bắc Trà My là 7, huyện Thăng Bình là 3, huyện Phú Ninh là 2 và huyện Duy Xuyên là 2.

Ngoài ra HĐND tỉnh Quảng Nam cũng bổ sung 3 danh mục dự án chuyển mục địch sử dụng đất chuyên trồng lúa năm 2020, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước với tổng diện tích 4,62 ha, tại hai huyện Duy Xuyên và Thăng Bình.

Tỉnh Quảng Nam bổ sung 18 danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020.
Tỉnh Quảng Nam bổ sung 18 danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020.

Trong kỳ họp HĐND mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã trình HĐND tỉnh xem xét bổ sung 20 danh mục dự án thu hồi đất (18 danh mục sử dụng vốn ngân sách; 2 danh mục sử dụng vốn ngoài ngân sách) và 3 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa sử dụng vốn ngân sách.

Theo Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam, qua rà soát, các dự án đề nghị bổ sung vào danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020, hầu hết là dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, nhưng vẫn còn một số dự án chưa có ý kiến của Thường trực HĐND cấp huyện. Điều này cho thấy, trách nhiệm của cơ quan tham mưu, UBND các huyện, thành phố chưa thật sự chú trọng đến việc rà soát thông tin, chưa thực hiện nghiêm Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Nghị quyết của tỉnh Quảng Nam bổ sung 18 danh mục dự án thu hồi đất năm 2020, với tổng diện tích 17,47 ha.
Nghị quyết của tỉnh Quảng Nam bổ sung 18 danh mục dự án thu hồi đất năm 2020, với tổng diện tích 17,47 ha.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện các thủ tục đất đai, đặc biệt là các dự án đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; đồng thời, UBND tỉnh đã có Công văn về bổ sung thông tin các danh mục dự án bổ sung thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020, Ban Kinh tế – Ngân sách kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thống nhất thông qua 18/20 danh mục dự án thu hồi đất sử dụng vốn ngân sách và 3/3 danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa sử dụng vốn ngân sách thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Nghị quyết này HĐND tỉnh Quảng Nam giao cho UBND tỉnh triển khai thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các danh mục dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Yêu cầu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát, thẩm định chặt chẽ danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đảm bảo thông tin về chủ trương đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tính khả thi của từng dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, đúng thẩm quyền thu hồi đất trước khi trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hoàng Anh

Nguồn: baodautu.vn – Xem Link Gốc

Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0937.78.85.85