Quảng Nam xây dựng 3 khu tái định cư phục vụ Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An

Chia sẻ

Tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng 3 khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hồng Quang về giải quyết các tồn tại trong công tác bồi thường, GPMB và tái định cư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Theo kết luận này, cùng với Cầu Cửa Đại và tuyến đường Võ Chí Công đã được xây dựng, các dự án đô thị, du lịch, dịch vụ trên địa bàn vùng Đông Nam của tỉnh, trong đó có dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã có ý kiến thống nhất cho phép các đơn vị đã ký hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án trước ngày 1/7/2020 tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc công tác GPMB dự án.

Trong thời gian chờ ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời đề nghị của UBND tỉnh về việc có cho phép tiếp tục hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An; để giải quyết việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với các phương án đã phê duyệt trước đây, UBND tỉnh thống nhất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam tiếp tục ký phụ lục gia hạn hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An cho đến khi hoàn thành việc chi trả và có ý kiến chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An
Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Thống nhất chủ trương cho Công ty Kỳ Hà Chu Lai tiếp tục chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng của dự án theo các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 21/5/2021 (gồm cả bồi thường, GPMB các khu tái định cư).

Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An xem xét hồ sơ và bố trí đủ nguồn vốn cho Công ty Kỳ Hà Chu Lai để chi trả theo các phương án đã được phê duyệt và tổ chức tiếp nhận bàn giao tối đa phần diện tích đã GPMB cho chủ đầu tư dự án quản lý, xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch.

Việc bồi thường, di dời các công trình quốc phòng bị ảnh hưởng của dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, ông Quang yêu cầu trường hợp có vướng mắc, Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai khẩn trương tổng hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí xây dựng tại vị trí mới với quy mô tương đương (thay thế vị trí cũ) cho Sở Tài nguyên và Môi trường để sớm tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Liên quan đến việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát lại hồ sơ quy hoạch và cơ sở pháp lý của việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng 3 khu tái định cư là Duy Hải giai đoạn 2, Duy Hải giai đoạn 3, Sơn Viên theo quy định của Luật Nhà ở và các Nghị định liên quan. Trong đó, chú ý chỉ giao quỹ đất để bố trí tái định cư, phần diện tích còn lại bàn giao cho nhà nước quản lý để sau này tổ chức đấu giá nộp ngân sách nhà nước và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15/6/2021 để xem xét, giải quyết việc dừng hoặc gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Trong thời gian chờ UBND tỉnh xem xét, quyết định, Công ty Kỳ Hà Chu Lai phối hợp với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An làm việc với Sở Xây dựng thống nhất về điểm dừng kỹ thuật các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đối với đầu tư xây dựng ở các khu tái định cư phù hợp thực tế và hồ sơ; đồng thời tổng hợp, chuẩn bị hồ sơ quyết toán chi phí GPMB và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khi kết thúc, bàn giao.

Trường hợp Bộ Tài chính không thống nhất phương án ghi thu tiền sử dụng đất và ghi chi vốn đầu tư xây dựng các khu tái định cư, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công ty Kỳ Hà Chu Lai, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An và UBND các huyện liên quan kiểm tra lại hồ sơ quy hoạch và nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh trước đây; xác định số lô tái định cư đã bố trí và còn lại, giá đất tái định cư để nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/6/2021 xem xét, giải quyết cơ chế tài chính và thanh toán vốn đầu tư của các dự án đảm bảo quy định và thực hiện khấu trừ tiền bồi thường với tiền thuê đất của nhà đầu tư.

Tỉnh Quảng Nam sẽ xây dựng 3 khu tái định cư phục vụ Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An
Tỉnh Quảng Nam sẽ xây dựng 3 khu tái định cư phục vụ Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Công ty Kỳ Hà Chu Lai tổng hợp, lập hồ sơ quyết toán chi phí bồi thường, GPMB và đầu tư hạ tầng kỹ thuật (nếu có) của Khu tái định cư ven biển Bình Dương và Khu tái định cư Nồi Rang để bàn giao cho UBND các huyện liên quan tiếp tục thực hiện đầu tư hoàn thành dự án từ nguồn vốn ngân sách; đồng thời báo cáo UBND tỉnh và các ngành liên quan xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tồn tại khi bàn giao, thanh toán chi phí đã thực hiện.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hồng Quảng cũng yêu cầu Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An khẩn trương phối hợp với các địa phương rà soát, lập thủ tục đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án.

Thống nhất ủy quyền UBND huyện Duy Xuyên thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phân lô đất ở tái định cư của Khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 1 đảm bảo không làm thay đổi tính chất, cơ cấu sử dụng đất và tổng diện tích đất ở tái định cư theo Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) khu tái định cư đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo Báo Đầu Tư – Bài Viết Gốc

Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0937.78.85.85