Sắp trình Chính phủ báo cáo nghiên cứu khả thi sân bay Long Thành

Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được ACV hoàn tất và đang được Bộ Giao thông Vận tải xem xét trình Chính phủ, Quốc hội vào tháng 10.

Báo cáo của Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, trong tháng 6, công ty đã hoàn tất hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi để chuẩn bị trình Hội đồng Thẩm định Nhà nước. Hiện nay, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đang được Bộ Giao thông Vận tải xem xét trước khi trình Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 năm nay.

Mô hình sân bay Long Thành
Mô hình sân bay Long Thành

Cùng với báo cáo nghiên cứu khả thi, công ty đã ký kết hợp đồng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường với đơn vị tư vấn là liên danh Viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải – Trung tâm Môi trường và sinh thái ứng dụng (ITST – CEECO). Hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường giai đoạn 1 cho dự án cũng đã xong, đang được Hội đồng thẩm định kiểm tra trước khi trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Riêng với công tác giải phóng mặt bằng, ACV đã thành lập tổ chuyên trách phối hợp thường xuyên với UBND tỉnh Đồng Nai để đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến, hoạt động này hoàn tất vào cuối năm 2019.

Sân bay Long Thành là công trình có tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng (tương đương 16 tỷ USD), trong đó giai đoạn một là 114.000 tỷ đồng (5,4 tỷ USD); kế hoạch chậm nhất 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn một.

Tháng 11/2017, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng.

Nguồn: Thi Hà (vnexpress.net)

Bạn Thấy Bài Viết Thế Nào?