Kế Hoạch Bán Hàng Cá Nhân – Sức Mạnh Bán Hàng Tuyệt Đối

Người bán hàng thành công là người tư duy tốt hơn những người bán hàng trung bình. Tư duy của bạn càng chính xác về bản thân, mục tiêu và những hành động cần thiết để đạt nó, thì bạn càng thành công hơn trong mọi việc...

Chia sẻ

Người chiến thắng là người nhận ra tài năng mà chúa ban tặng, làm việc miệt mài để phát triển chúng thành kỹ năng và sử dụng kỹ năng đó để đạt mục tiêu” (Larry Bird)
Người bán hàng thành công là người tư duy tốt hơn những người bán hàng trung bình. Tư duy của bạn càng chính xác về bản thân, mục tiêu và những hành động cần thiết để đạt nó, thì bạn càng thành công hơn trong mọi việc.

Kế Hoạch Bán Hàng Cá Nhân - Sức Mạnh Bán Hàng Tuyệt Đối

Sự khác biệt quan trọng nhất trong cuộc sống ngày nay là mọi người nhận hoàn toàn trách nhiệm về sự nghiệp và tương lai tài chính.
Bạn là chủ tịch của doanh nghiệp là bản thân bạn. Bạn nhận trách nhiệm bán một loại sản phẩm: dịch vụ cá nhân của bạn. Mục tiêu là tăng được chất lượng và số lượng dịch vụ bạn bán để bạn có thể tăng được thu nhập.
Mục tiêu của lập chiến lược cá nhân là tăng chỉ số “thu hồi trên năng lượng đầu tư” (Return on Energy). Năng lượng tinh thần, cảm xúc và vật lý là tất cả những cái bạn thực sự bán. Tiêu chuẩn cuộc sống của bạn quyết định toàn bộ bởi mức độ bạn bán năng lượng của mình trên thị trường để đổi lại những kết quả và phần thưởng.
Trong bài này, bạn sẽ phát hiện cách mà những người thành công đạt được nhiều hơn so với những người trung bình bởi việc lập kế hoạch mục tiêu và hoạt động từ trước. Chìa khóa để thành công là luôn luôn “Lập kế hoạch công việc và làm việc theo kế hoạch”.

Trong bài này bạn sẽ học:

 • Trở thành người bán hàng chuyên nghiệp là trở thành doanh nghiệp của bản thân
 • Quy trình lập kế hoạch chiến lược cá nhân
 • Làm thế nào để thiết lập mục tiêu
 • Làm thế nào để tạo ra và triển khai kế hoạch hàng ngày.
 1. Là người bán hàng chuyên nghiệp, bạn là doanh nghiệp của bản thân
  1. Bạn là chủ tịch của doanh nghiệp là chính bản thân bạn
  2. Sai lầm lớn nhất bạn mắc phải là từng nghĩ rằng bạn làm việc cho bất cứ ai khác không phải là chính bạn
  3. Bạn là chủ tịch của sự nghiệp của bạn, cuộc đời bạn
  4. Bạn quyết định thu nhập của bạn
  5. Bạn là ông chủ của chính mình, bất kể đến là bạn đang làm việc cho ai
  6. Mục đích của chiến lược? Làm tăng R.O.E
 1. i.      R.O.E có nghĩa là thu hồi trên vốn đầu tư (Return on Equity), có kết quả tài chính tốt hơn
 2. ii.      Vốn của bạn là tinh thần, cảm xúc và cơ thể
 3. iii.      R.O.E còn có nghĩa là thu hồi trên năng lượng (Return on Energy). Mục tiêu của bạn là tăng R.O.E
 4. i.      Tìm kiếm khách hàng – Cho vào đỉnh phễu
 5. ii.      Thuyết trình – trung tâm của bán hàng
 6. iii.      Chăm sóc – phần quan trọng của bán hàng hiện đại
  1. Giống một doanh nghiệp thành công, người thành công có kế hoạch về chiến lược kinh doanh tốt
 1. Bắt đầu với kế mục tiêu – ngắn hạn – trung hạn và dài hạn
  1. Độc lập tài chính? Số tiền bạn muốn có để nghỉ hưu một cách thoải mái?
  2. Trở thành 10% dẫn đầu trong lĩnh vực của bạn, bạn cần phải bán bao nhiêu sản phẩm? Kiếm được bao nhiêu?
  3. Làm cách nào để tăng doanh số và thu nhập của bạn lên 10%, 20% hoặc nhiều hơn mỗi năm?
  4. Lập kế hoạch cẩn thận đóng vai trò như ga tăng tốc tới mục tiêu
  5. Lập kế hoạch thường kỳ sẽ tăng Gia tốc cho quỹ đạo thành công của bạn – hãy đến đó nhanh nhất có thể.
 2. Mô hình chiến lược cơ bản gọi là GOSPA
  1. Mục tiêu (Goal) – những kết quả mong muốn và thành quả dài hạn
  2. Chỉ tiêu (Objective) – những bước bạn cần thực hiện và đạt được trên con đường đi đến mục tiêu
  3. Chiến lược (Strategy) – Những cách thức bạn làm để đạt được mục tiêu
  4. Kế hoạch (Plans) – Danh sách được sắp xếp những hoạt động để thực thi được chiến lược
  5. Hoạt động (Activities) – Công việc hàng ngày để thực hiện kế hoạch
 3. Điểm khởi đầu của lập chiến lược cá nhân trong bán hàng sẽ có mục tiêu về thu nhập và doanh số
  1. Mục tiêu thu nhập hàng năm của bạn là gì?
  2. Mục tiêu doanh số hàng năm của bạn là bao nhiêu? (Số lượng bạn cần bán để đạt được mục tiêu thu nhập?)
  3. Bạn muốn kiếm được bao nhiêu mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi ngày?
  4. Chia số thu nhập hàng năm cho 2000 giờ, thu nhập của ban theo giờ là bao nhiêu?
 4. Chìa khóa của bán hàng thành công là kiểm soát hoạt động của bạn từng giờ
  1. Bắt đầu với doanh số của bạn – khối lượng hàng cần bán
  2. Giá trị trung bình trên một giao dịch của bạn là bao nhiêu?
  3. Số lượng giao dịch của bạn cần thực hiện?
  4. Bao nhiêu cuộc gọi bạn cần để đạt được mục tiêu doanh số?
  5. Bao nhiêu cuộc thuyết trình bạn cần thực hiện để có được giao dịch?
  6. Bao nhiêu đề nghị mua hàng và chăm sóc bạn cần thực hiện?
  7. Tỷ lệ chốt hợp đồng của bạn là bao nhiêu? Theo số lượng cuộc gọi? Theo số lượng thuyết trình? Theo số lượng chăm sóc khách hàng?
  8. Sử dụng Phễu bán hàng để mô hình hóa các hoạt động bán hàng
 1. Phân tích bản thân – đo lường mức độ kỹ năng và năng lực hiện nay. Đó là “những yếu tố thành công quan trọng” trong bán hàng
  1. Tìm kiếm khách hàng – cho điểm từ 1- 10:                       ……………..
  2. Xây dựng quan hệ, tạo sự tin cậy – cho điểm 1- 10:         .…………….
  3. Xác định vấn đề & nhu cầu – cho điểm 1 – 10:                 ..……………
  4. Thuyết trình giải pháp – cho điểm 1 – 10:                         ……………..
  5. Trả lời phản đối – cho điểm 1 – 10:                                   ……………..
  6. Chốt hợp đồng – Cho điểm 1 – 10:                                   ……………..
  7. Quản lý bản thân – Cho điểm 1 – 10:                                ……………..
  8. Bất cứ điểm nào bạn chấm dưới 7, hãy giải quyết vấn đề ngay thông qua việc học tập và rèn luyện
 2. Câu hỏi quan trọng của lập kế hoạch chiến lược cá nhân và phát triển bản thân
  1. Yếu tố giới hạn nào cho thành công bán hàng của bạn, lĩnh vực bạn yếu nhất?
  2. Một kỹ năng bạn cần phải giỏi có thể đem lại tác động tích cực nhất cho nghề nghiệp bán hàng của bạn là gì?
 3. Cuối cùng, lập kế hoạch và sau đó làm việc theo kế hoạch từng ngày.
  1. Bạn cần có kế hoạch hàng tuần, hàng tháng và hàng năm
  2. Làm dự án của bản thân mình để phát triển kỹ năng.

Bạn sẽ đạt được nhiều hơn trong mỗi tuần hoặc mỗi tháng với bản kế hoạch được viết ra chi tiết rõ ràng hơn là bản kế hoạch cho 1 năm hoặc 2 năm mà không được viết ra. Kế hoạch chiến lược cá nhân cho bạn đường ray để chạy và đảm bảo sự thành công nhiều hơn sự tưởng tượng của bạn.
Mọi người bán hàng chuyên nghiệp đỉnh cao đều làm việc với một kế hoạch được viết ra. Bạn cũng nên thế!

Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0937.78.85.85