Biên bản nghiệm thu là gì? Thông tin chi tiết và chính xác nhất 2021

Chia sẻ

Sau mỗi công trình đi vào hoàn thành luôn phải làm công tác nghiệm thu để đối chiếu và bàn giao giữa các bên. Đây là một hình thức bắt buộc phải thực hiện. Vậy biên bản nghiệm thu là gì? Cùng tìm hiểu thông tin qua bài viết sau đây nhé.

Biên bản nghiệm thu là gì? Thông tin chi tiết và chính xác nhất 2021

Biên bản nghiệm thu là gì?

Biên bản nghiệm thu là loại biên bản được thực hiện bởi các tổ chức, đơn vị lập. Hình thức nhằm mục đích chứng minh tất cả các phân đoạn kiểm nghiệm cũng như bàn giao công trình giữa 2 bên dựa vào các thỏa thuận, tiêu chuẩn trước đó.

Trong các lĩnh vực khác nhau thì biên bản nghiệm thu sẽ có sự khác biệt. Điển hình đối với lĩnh vực xây dựng thường có biên bản nghiệm thu công trình. Việc lập ra biên bản nghiệm nhằm mục đích kiểm tra cũng như thẩm định chất lượng sản phẩm tại công trình được thi công. Mọi công việc nghiệm thu đều được lập ra nhằm mục đích ghi chép tất cả mọi việc khi hoàn thành nghiệm thu.

Nội dung trong biên bản nghiệm thu thể hiện tất cả các hạng mục sử dụng trong công trình cũng như địa điểm xây dựng. Đồng thời có các thành phần tham gia kiểm nghiệm, đánh giá các công trình. Từ đó đưa ra kết luận có chấp nhận việc đưa công trình đi vào hoạt động.

Khi nào cần sử dụng biên bản nghiệm thu - nghiệm thu công trình là gì?

Khi nào cần sử dụng biên bản nghiệm thu – nghiệm thu công trình là gì?

Việc thực hiện biên bản nghiệm thu là một việc cần thiết và bắt buộc phải thực hiện. Lý do bởi vì đây là quy trình để thu nhận, thẩm định và kiểm tra toàn bộ dự án sau khi đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động.

Quá trình nghiệm thu có thể kiểm tra chất lượng dự án, dịch vụ và chất lượng khi cung cấp đến khách hàng. Việc kiểm định được thực hiện dựa trên biên bản nghiệm thu công trình. Tạo nên cơ sở làm việc cho tất cả các bên liên quan trong tương lai. Việc thực hiện nghiệm thu đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng mang đến ý nghĩa quan trọng và cần thiết. Biên bản là thành phần hồ sơ được quy định theo quyết định của pháp luật.

Mẫu biên bản nghiệm thu là gì?

Với mẫu biên bản nghiệm thu trong lĩnh vực xây dựng được lập riêng cho từng công việc tại các hạng mục. Nội dung biên bản nghiệm thu chung xây dựng bao gồm các nội dung sau đây:

 • Tên sản phẩm được nghiệm thụ
 • Địa điểm, thời gian nghiệm thu
 • Thành phần ký mẫu biên bản nghiệm thu.
 • Kết luận trong biên bản nghiệm thu có đồng ý chấp nhận nghiệm thu.
 • Chữ ký đầy đủ họ và tên cũng như chức vụ của người chịu trách nhiệm ký biên bản.
 • Bảng phụ lục kèm theo

Trong mẫu bản nghiệm thu lĩnh vực xây dựng thành phần ký bao gồm:

 • Người trực tiếp giám sát quá trình thi công công trình xây dựng.
 • Người phụ trách phần kỹ thuật trực tiếp tại nhà thầu hoặc tổng thầu.
 • Đại diện chủ đầu tư được thỏa thuận với tổng thầu.

Với các trường hợp nhà thầu là người trực tiếp phụ trách việc thi công của tất cả thành viên. Việc ký tên trong biên bản nghiệm thu sản phẩm xây dựng do chính mình thực hiện xây dựng.

Những lưu ý khi lập biên bản nghiệm thu

Mỗi lĩnh vực khác nhau sẽ có một biên bản nghiệm thu riêng biệt. Tuy nhiên biên bản nghiệm thu được thể hiện theo một biểu mẫu nhất định. Khi mẫu biên bản nghiệm thu bị thay đổi về các điều khoản thì cũng cần lưu ý về quy định của pháp luật. Sau đây là một vài lưu ý khi thực hiện biên bản nghiệm thu:

 • Biên bản nghiệm thu có yếu tố quan trọng nhất chính là thành phần và hạng mục cần nghiệm thu.
 • Biên bản nghiệm thu xác nhận phải có chữ ký của 2 bên thực hiện nghiệm thu. Đảm bảo hiệu lực và công nhận về hình thức văn bản trước pháp luật.
 • Mẫu biên bản nghiệm thu phải có tất cả các thông tin và nội dung được bên giao và bên nhận thực hiện.
 • Hình thức phải bao gồm các điều khoản thỏa thuận mang tính công khai và công bằng nhất.
 • Người thực hiện biên bản nghiệm thu cần ghi chú đầy đủ thông tin và quá trình nghiệm thu. Bao gồm quá trình hoạt động thử nghiệm, tham chiếu tiêu chí về thông số kỹ thuật, chỉ số và kết quả nghiệm thu.
 • Biên bản nghiệm thu công nhận được viết đầy đủ và đúng cấu trúc. Thực hiện theo đúng trình tự nghiệm thu.

Trên đây là những thông tin về biên bản nghiệm thu là gì? mà chúng tôi cung cấp đến bạn. Hy vọng qua bài viết bạn sẽ có cách thực hiện biên bản một cách chính xác và nhanh gọn nhất.

Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0937.78.85.85