Thuế tài sản là gì? Những Thành Phố Không Có Thuế Tài Sản?

Chia sẻ

Thuế tài sản là loại thuế do chủ sở hữu tài sản nộp. Chủ sở hữu có thể là cá nhân hoặc pháp nhân (tổ chức), chẳng hạn như tập đoàn hoặc các loại hình doanh nghiệp khác. Số thuế phải trả do chính quyền địa phương nơi có bất động sản. Chúng ta sẽ nói về cách tính thuế trong phần tiếp theo.

Thuế tài sản là gì? Những Thành Phố Không Có Thuế Tài Sản?

Mặc dù thuế tài sản thường ám chỉ đến bất động sản, một số nơi cũng đánh thuế tài sản đối với các loại tài sản cá nhân khác, chẳng hạn như ô tô và tàu thuyền. Thuế tài sản là một nguồn thu nhập chính. Chúng được sử dụng cho các dự án của thành phố như trường học, cải tạo đường xá, công viên và giải trí, và giao thông công cộng.

Thuế tài sản được tính như thế nào?

Thuế tài sản được tính theo giá trị của tài sản được đề cập. Cụ thể hơn, giá trị được đánh giá dựa trên loại bất động sản, cấu trúc của nó và khu đất mà nó nằm trên đó. Ví dụ, một khu đất trống sẽ có mức thuế thấp hơn nhiều so với hàng xóm của nó với một khu đất tương tự có một ngôi nhà và ngôi nhà dành cho khách trên đó. Nếu bất động sản được tiếp cận với các dịch vụ công cộng hoặc có tiềm năng phát triển hơn nữa, thì có thể đánh thuế cao hơn.

Mỗi nơi tính thuế suất bất động sản của mình bằng cách sử dụng các công thức độc đáo của riêng mình. Tuy nhiên, tất cả đều có chung hai yếu tố là giá trị đánh giá của tài sản và thuế suất phần trăm. Do đó, dễ nhất là nhìn vào mức thuế khi so sánh và đối chiếu thuế tài sản giữa các Thành Phố.

Ví dụ, giả sử một người A ở tiểu bang A sở hữu một ngôi nhà trị giá 1 triệu đô la. Họ đã bị đánh thuế tài sản 10.000 đô la vào năm ngoái. Đó là mức thuế tài sản 1%. Sau đó, giả sử người B ở Thành Phố B sở hữu một căn hộ trị giá 150.000 đô la. Tuy nhiên, họ cũng bị đánh thuế tài sản 10.000 đô la vào năm ngoái, bằng với số tiền mà người A đã trả. Đó là một mức thuế tài sản khổng lồ 7%. Mặc dù người A và người B đã trả số tiền như nhau, nhưng bạn có thể dễ dàng biết rằng người B có gánh nặng thuế nặng hơn nhiều bằng cách nhìn vào mức thuế tài sản.

Những Thành Phố Không Có Thuế Tài Sản?

Câu hỏi này có thể khiến bạn hy vọng rằng có thể có những Thành Phố không có thuế bất động sản, nhưng thật không may, không có điều đó. Thuế tài sản là chủ yếu, chúng được sử dụng để tài trợ cho các dịch vụ quan trọng của chính phủ vì lợi ích và phúc lợi công cộng. Do đó, mọi Thành Phố đều đánh thuế tài sản theo một hình thức hoặc nhiều hình thức. Tuy nhiên, tin tốt là một số nơi có mức thuế tài sản thấp hơn nhiều so với những nơi khác.

Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0937.78.85.85